FAQ - bliv klogere

TINY HOUSE LIVING - FAQ

​Vi modtager dagligt 5 - 8 henvendelser kun med spørgsmål omkring hvad der er muligt.

Vi finder, tiny houses, under hensyn til gældende lovgivning, og hensigten med de 17 verdensmål fra FN, falder fuldstændig i tråd med vores produktion og ønsker - og det er kun glædeligt, når det på så væsentligt et område som beboelse, er muligt, at handle i overenstemmelse med vores overordnede mål for verdens positive udvikling og mål. - vi er her kun een gang, så vi skal leve og gøre det ordentligt.

Vi har forsøgt med denne FAQ, at svare på så mange ting, som muligt og for nemhedens skyld listet dem op som et alfabetisk stikords index nedenfor:

Anne Styrbech - udvikling & design.

 
 

ALFABETISK STIKORDSINDEX:

 

Anneks

Vores små huse kan udemærket også købes som anneks, og igen er det billigere, at ændre i et færdigt hus, end gøre det undervejs i produktionen. Et anneks må som udgangspunkt ikke være en ekstra bolig på en matrikel, så når det er ændret, er det kun med lovligt the-køkken tilgængeligt, så du kan få en byggetilladelse til, at opsætte det på en grund/matrikel, hvor der er en eksisterende bolig/hus. Skulle det ønskes senere, og der lovgivningsmæssigt åbnes op for flere boliger på samme matrikel (eller en såkaldt udmatrikulering), så kan annekset laves til en helårsbolig relativt enkelt.

Belåning & bank

Se Realkreditlån

Betaling

Når du bestiller et tiny house, skal du kun betale 30% af husets pris, og resten skal der stilles en bankgaranti for, der frigives, når huset bliver klart til afhentning. Øvrige opgaver som byggemodning, tilslutning, transport mm. betaler du bare når du får det, eller på aconto iflg. evt. samlet etableringsplan efter nærmere aftale.

Blowerdoor-test

Når man har fået en byggetilladelse, og bygget et hus, så skal man til sidst have en ibrugtagningstilladelse. For at få sådan en til et nyt hus, skal man have lavet en trykprøve for at se, om huset er lovligt tæt, og ventileret. Fejler den, kan man skille sit hus ad igen, og bygge det på ny. Vores huse er tætte, og ventilerede, og det er vi stolte af.

Boligstøtte/boligsikring

Når du lejer dig ind i et af vores tiny houses, opfylder det alle de tekniske forudsætninger for, at være en bolig, som du kan søge boligstøtte til hos BoligDanmark.

Byggetilladelse

Hvis du skal stille et hus op til beboelse, skal du have en byggetilladelse. Permanent eller midlertidig. Den skal du søge hos kommunen. Det gælder også, hvis dit tiny house er på hjul - ingen forskel der, når du skal bo i det. Nuancen i det med hjul er en regel om, du kan have et hus på hjul stående på matriklen (en grund) i op til 6 uger uden tilladelse, men der skal stadigvæk søges en byggetilladelse til derefter. Vi kan godt hjælpe dig med at søge byggetilladelse til vores tiny houses.

Vi kan sætte dig i kontakt med en bygningskonstruktør og arkitekt, som kan sørge for, imod betaling, at det falder på plads for dig. De hjælper også med dokumentation, tegninger og ibrugtagningstilladelsen, så det bliver nemt for dig.

Bygningsreglementet

Vi bygger efter bygningsreglementet, og vi er professionelle håndværkere. Vi står på mål for det vi laver, og det vi laver, er lovligt!

I øjeblikket er det BR18, der bygges efter, men ellers kommer BR20 osv. i fremtiden, som indeholder alt om regler, intentioner og hensigter omkring brandsikring/alarmer, glastykkelse, brydningspunkter, typer og isoleringsgrad, isoleringsmateriale, vægge- og loftskonstruktioner, el-installationer og placering osv. osv. - se mere om alt det her på https://bygningsreglementet.dk

Du kan godt bygge et hus, uden at overholde bygningsreglementet, men så er det ulovligt at bo i, og du får aldrig hverken byggetilladelse eller ibrugtagningstilladelse, og det bliver aldrig godkendt til sikker beboelse som helårshus. Vores råd er, lav et regnestykke på, om det er i realiteten ikke er smartere og bedre for dig, at få et ordentligt hus, der er godkendt.

Bæredygtighed & cradle-to-grave

Når du bor på 44 m2, så fylder du meget hurtigt dit tiny house op med møbler og gode sager, og det er givetvist de vigtigste ting for dig. Der er ikke plads til, at du flytter rundt på møblerne, skifter lamper løbende, og skal finde plads til en ny sofa osv. - det sker bare ikke. Du er almindeligvist ikke en storforbruger, når du vælger boformen tiny house, og det er der i vores optik den største bæredygtighed i. Derudover, er energi-forbruget for 44 m2 ret småt, så man kan vanskeligt beskyldes for, at fyre for fuglene. .... det kan noget.

Hvorvidt alle byggematerialer kan genanvendes ved vi først om ca. 100 år, og med den teknologi, der findes på det tidspunkt, men som skrevet tidligere - vi gør vores yderste for at vælge ordentlige og fornuftige produkter i produktionen, og under alle omstændigheder, så overholder vi alle gældende regler for materialer til beboelsesbyggeri, så forudsætningerne for din sundhed er optimale.

Energirammeberegning

Alle huse skal have en godkendt energirammeberegning.

Vi har en godkendt energirammeberegning, så vores hus er godkendt til helårsbeboelse.

Det er vi meget stolte af, da det er vanskeligt, at få godkendt et hus på 44 m2 efter de gældende husbyggeregler for en-familiehuse der normalt er 150 - 200 m2.

Finansiering

Nu er det de færreste, som lige har pengene liggende til et hus, men det oplever vi alligevel også indimellem, når folk bruger opsparing eller gevinst ved ejendomssalg, til at købe et tiny house.

Ellers er et realkreditlån i kombination med opsparing eller banklån det mest almindelige. Processen er, at kontakte banken, og fremlægge planerne, og bede dem kontakte et realkreditinstitut - ellers kan du gøre det selv. De kan oftest hjælpe med 60 - 80% i realkreditinstituttet, noget skal du selv have, og resten kan du måske låne i banken.

Forstår din bank dig ikke, men du har en fin økonomi, så har vi nogle banker vi samarbejder med, og som kender vores huse - dem kan vi sætte dig i kontakt med. Måske de også kan hjælpe dig.

FNs verdensmål

Vi finder, tiny houses, under hensyn til gældende lovgivning, og hensigten med de 17 verdensmål fra FN, falder fuldstændig i tråd med vores produktion og ønsker - og det er kun glædeligt, når det på så væsentligt et område som beboelse, er muligt, at handle i overenstemmelse med vores overordnede mål for verdens positive udvikling og mål.

- vi er her kun een gang, så vi skal leve og gøre det ordentligt.

Fundament

Helårshuse skal stå på et rigtigt fundament - og det kan være fuldstøbt, punktfundament - støbt eller jordskruet, eller som randfundament.

Du får hvad vi kalder en opklodsningsplan/punktplan ved bestilling, som er en tegning over, hvordan og hvor fundamentet skal laves, så det er klart til at placere et hus på.

Et hus skal være fast og stå på ordentligt fundament, hvis du skal have et lån i huset. Sådan er det med alle de huse vi kender til.

Garanti, reklamation & forsikring

Vi giver naturligvis fuld garanti og reklamation på vores huse, og til at bakke det op, tilbyder vi, at betale 75% af omkostningen til en byggeskadeforsikring dækkende huset, hvor du og vi, er dækket ind i 10 år.

Læs mere om byggeskadeforsikringer her - https://www.bolius.dk/byggeskadeforsikring-16454 og https://forsikringsguiden.dk/forsikringsoplysningen/vaerd-at-vide-om-forsikring/bolig-og-familie/forsikring-af-hus/byggeskadeforsikring/

Derudover er der naturligvis almindelige 2 års reklamation på VVS-sager, hvidevarer osv.

Genbrugsmaterialer

Vi synes rigtig godt om genbrugsmaterialer, og det skal give mening at benytte dem. Vi bruger, i den udstrækning det er muligt i en produktionslinje og økonomisk forsvarligt, produkter, der indgår i en genanvendelsescyklus, det kunne f.eks. være tagpap, speciallaminat til gulv, rest-spåner og papiruld - altså materialer, der systematisk genanvendes til nye velfungerende formål.

Vi ville også gerne genanvende vinduer, døre, planker osv., imidlertid kan vi ikke opnå de nødvendige byggetilladelser ved anvendelse af forskellige typer døre og vinduer, medmindre vi bekoster analyser af isoleringsgraden af de enkelte dele, og laver nye energiberegninger til hvert hus ..... og det vil fordyre husenes pris væsentligt.

Men, så kan de individuelle genbrugsmaterialer efterfølgende benyttes, når der skal tilbygges skure og orangerier - heldigvis.

Grund og byggemodning

Køber du en grund til dit hus, så skal grunden normalt være byggemodnet, eller den skal byggemodnes. Det betyder, der skal lægges el, vand, varme og kloak ind på grunden, så det hus du får på grunden, kan kobles til "grid'et", og alting bare virker, som i andre huse.

Helårsbeboelse

Dit kommende tiny house fra os er bygget efter alle kunstens regler ... og selvfølgelig det gældende bygningsreglement, der beskriver ret præcist, hvad der kræves for, at du må bo lovligt i det - og ikke mindst, sikkert.

I øjeblikket er det BR18, der bygges efter, men ellers kommer BR20 osv. i fremtiden, som indeholder alt om regler, intentioner og hensigter omkring brandsikring/alarmer, glastykkelse, brydningspunkter, typer og isoleringsgrad, isoleringsmateriale, vægge- og loftskonstruktioner, el-installationer og placering osv. osv. - se mere om alt det her på https://bygningsreglementet.dk

Og når et hus er bygget som et helårshus, så er det ordentligt isoleret, brandsikkert og en masse andre ting, og derfor kan du også bruge det til sommerhus eller kolonihavehus i mange tilfælde.

Isolering

Bygningsreglementet kræver en vis mængde isolering - og det er lykkedes os, at opnå den, uden væggene i husene er blevet meget tykke. En typisk væg i et almindeligt hus i dag, kan nemt være 40 - 50 cm .... og så går der pludselig meget plads til en ydervæg.

Lovlighed

Vores tiny house / små huse er bygget 100% lovligt efter gældende bygningsreglement for helårshuse og med energirammeberegninger, som alle andre huse. Eneste forskel er, at vores hus er lige præcis stort nok, til at kunne godkendes som et helårsgodkendt hus efter gældende regler.

Det betyder, du kan det samme, og har ret til det samme, som alle andre "en-familiehuse", nemlig at få byggetilladelse, realkreditbelåning osv. - alt det som skal til, for at du må bo godt og rigtigt i et velbygget hus, der bruger minimalt i ressourcer.

Off-grid

Vores små huse er som udgangspunkt ikke off-grid tiny houses. Når du har fået leveret et hus og fået ibrugtagningstilladelse – skal vi ikke blande os i, hvad du gør efterfølgende.

Planloven, kommuneplanen og lokal-planer

Når du kontakter kommunen og søger om lov til at opsætte/bygge et hus, så kigger de i lokalplanerne, om det er muligt. Hvis der ikke er en, så vil de måske lave en, hvis du betaler.

Lokalplanerne skal falde i tråd med det, som står i kommuneplanen - som regel en 10-års plan, som kommunen har lavet, og fået godkendt i Erhvervsstyrelsen (læs: sådan cirka omkring Christiansborg). Kommuneplanen skal også være i tråd med planloven - også fra omkring Christiansborg.

- kort sagt, hvis det ikke er i lokalplanen, eller kan komme i lokalplanerne - eller dispenseres for det, så find et andet sted at bygge.

- der er mange smukke steder i Danmark.

Realkreditlån

Når du køber et af vores huse, kan du meget vel opnå en realkreditbelåning i et realkredit-institut. Oftest er det på 60-80% af den samlede pris for det nøglefærdige hus på den grund, hvor det skal stå.

Du skal kontakte din bank, som sammen med dig, kigger på din samlede økonomi, og holder det hele vand, så kontakter din bank almindeligvis realkreditinstituttet.

Forstår din bank dig ikke, men du har en fin økonomi, så har vi nogle banker vi samarbejder med, og som kender vores huse - dem kan vi sætte dig i kontakt med. Måske de også kan hjælpe dig.

Selvbyg/medbyg

Fremstillingen af vores huse, foregår i produktionslinje i store indendørs produktionshaller. De faste professionelle håndværker-sjak, samarbejder hurtigt og effektivt, med maskiner og store opskæringsrobotter, så husene er klar til levering, når de kommer ud fra produktionshallerne.

Husene bygges i en linje-produktion, og ser alle ud, som udstillingshuset, men hvis du ønsker at ændre ting ved huset – flytte en væg, skifte lågefronter i køkkenet, ændre på VVS / sanitet eller andet, sætter vi dig efterfølgende gerne op med et professionelt håndværker-sjak, der præcis ved, hvordan tingene er skruet sammen, og derfor meget hurtigt kan lave ændringerne for dig.

Det er hurtigere og billigere for dig at få gjort.

SKAT og grundskyld

Når du har en grund uden hus, bliver du opkrævet grundskyld "til samfundsfællesskabet". Har du en grund med hus på, så betaler du ligesom alle andre med grunde og huse på, ejendomsskat og ejendomsværdiskat - du bliver i hvertfald opkrævet det.

Hvis du ad den ene eller anden årsag kun har brug for en midlertidig byggetilladelse, så skal du spørge kommunen, om du så slipper for ejendomsskatten og ejendomsværdiskatten. Det er der nogle regler om, som de kan vil hjælpe dig med.

Tiny houses fra andre lande

Vi er mange, som bygger tiny houses i denne verden. Danmark har nogle af de skrappeste regler omkring bygning af huse, som du må bo i hele året. USA har nogle af de mest lempelige, og andre igen, ser ud til, at være ligeglade - primært lande uden for Europa med store befolkninger og varmere klima til blikskure mm.

I de mere vestligt orienterede lande, er der rig mulighed for, at komme i kontakt med tiny house producenter, der bygger huse på hjul, der muligvis vejer under 3500 kg, og kan godkendes som sommerhus eller campingvogn.

Vores tiny house på 44 m2 vejer ca. 17 tons og er hverken sommerhus eller campingvogn - det er et tiny house, der er godkendt til at bo i hele året.

Hvis vi vil have en campingvogn, som ligner et tiny house, så vil vi nok købe den fra en erfaren og godkendt producent af campingvogne med typegodkendelse, og som kommer tæt på mobiliteten trods størrelse - f.eks. ADRIA ASTELLA på over 9,5 meter - https://www.newastella.com

Det er vigtigt at skelne mellem "godkendt til helårsbeboelse" og "godkendt til sommerhus" - med eller uden hjul. Det er kun det første der duer, hvis du vil købe det som et helårshus, og bo i det.

Transport & kran

Når et hus er færdigbygget, stilles det på lager, og når du bestiller et hus, ringer du, eller vi, til en vognmand, der kommer med sin blokvogn, som vi sætter huset op på.

Det køres derefter til dig, hvor der er en kran, der løfter det fra blokvognen til et klargjort bygnings-fundament, og et montagesjak af dygtige fagfolk, ordner de sidste ting, der er fjernelse af transportsikring og emballering, tilkobling af el, vand, varme og kloak, samt øvrige relevante ting. Og så flytter du bare ind.

Udstillingshus

Ingen køb uden at se et hus, eller have et sted, det kan stå, så kom omkring  vores udstillingshus - indenfor/udenfor, med eller uden os.

Vi er der en del, og helt sikkert ved åbent hus arrangementer - så kom forbi, se huset, og få en snak. Vi kan sikkert altid lave en aftale.

Læs mere under menupunktet UDSTILLINGSHUS.

Varmesystemer

Vores tiny houses bygges sådan, at der kan installeres fjernvarme, hvis det kræves, eller en varmepumpe, hvis det ikke kræves. Begge er en mulighed for dig, men om det er det ene eller andet, afhænger i første omgang af, hvilke regler der gælder for tilslutning på adressen. De skal alligevel begge færdiggøres på adressen i forbindelse med tilslutningen.

VVS-, kloak- og el-installation

Et Tiny House har et almindeligt spildevandsafløb fra vask, brus, toilet og hvidevarer. Det kan tilsluttes offentlig kloak eller lokalt rensningsanlæg, hvilket skal ske med kloakrør eller -slange i eller på jorden til et fællespunkt eller direkte.

På en eksisterende grund/ejendom koster det ikke ekstra at tilslutte det, men det skal forbindes til den eksisterende kloakinstallation, el-tavle og vandforsyning på ejendommen.

Det betyder, vores huse kobles til kloak, vand og el-systemet, som alle andre huse, og når du vil have regnvandsopsamling, solpaneler og vindgeneratorer + mikrorenseanlæg koblet til, så gør du bare det efterfølgende. Det er den bedste løsning, og vi har også nogle folk, som kan hjælpe dig med det .... bagefter.

Vi anbefaler altid at benytte en autoriseret kloakmester, elektriker og VVS'er til installationen og igangsætningen.